SUT Y MAE'N GWEITHIO


 

图片3.png

● Mae'n cyfuno system camerâu, camera HD, fatri wrth gefn, gwefrydd haul, modem cellog (WiFi modem), storio lleol a cyfrifiadura i un ddyfais compact integredig, a yrrir gan banel solar bach (yn cynnwys) a system batri parod yn darparu waith am sawl diwrnod yn parhau hyd yn oed os oes unrhyw fewnbwn haul.

● Bydd y system gamera yn cyfleu dros cysylltiad WiFi i'r gwasanaeth cwmwl a meddalwedd Camera neu cellog.

● Mae system camerâu awtomatig llwytho amser casglu cipio neu ddelweddau ar-alw a ffrydiau fideo i feddalwedd camera ar gyfer gwylio.

● Mewngofnodi defnyddwyr meddalwedd camera o'r cyfrifiadur neu ddyfais symudol i reoli'r camerâu neu gweld lluniau a fideos.

● Gynhelir ein gwasanaeth cwmwl ar wefan Amazon gwasanaethau (AWS), darparwr blaenllaw o'r cwmwl cyfrifiadura a hynod graddadwy, gwasanaethau gwe-letya hynod ddibynadwy, byd-eang. Yn y system gamera yn adeiladu ar sylfaen gadarn hon Graig i ddarparu storio diogel, dibynadwy eich data a mynediad at eich camerâu.