Rôl Sylweddol yn Gatesea ar gyfer Monitro Traffig

- Oct 23, 2018 -

Rôl sylweddol yn Gatesea ar gyfer monitro traffig

Canlyniad delwedd ar gyfer camera monitro traffig


Mae nifer gynyddol o gerbydau ffordd yn fwy tebygol o broblemau traffig. At hynny, mae'r gost lafur wedi'i wella'n fawr, ac mae wedi bod yn anodd monitro traffig ar y ffordd yn y ffordd draddodiadol.

Mae gan gamerâu diogelwch solar Gatesea gyfarpar dadansoddi deallus. Mae'r llwyfan dadansoddi deallus sy'n seiliedig ar fideo traffig wedi'i chynllunio'n bennaf ar gyfer gwella swyddogaethau adnoddau monitro presennol adrannau traffig yr heddlu.

Mae ganddo gaffael gwybodaeth draffig integredig a swyddogaethau fel larwm jamio, canfod parcio anghyfreithlon, pwyso llinell llinellau cadarn a chanfod newid lôn, canfod llinell gadarn, canfod gyrru cefn ac ymyrraeth lôn ymroddedig yn manteisio ar ddulliau technolegol effeithlon, cyflym a gwyddonol trawsgludo traffig llawn-awtomatig a dull rheoli ar gyfer adrannau rheoli traffig.

Os ydych chi'n rheolwr traffig trefol sy'n drafferth gyda phroblemau traffig ar y ffyrdd, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.