Datblygu 4G Camera

- Nov 13, 2017 -

Mae camera 4G, camera diwifr 4G, camera 4G IP, camera rhwydwaith 4G, yn perthyn i'r diwydiant sy'n dod i'r amlwg, o dan gyflwr uwchraddio rhwydwaith 4G. Mae marchnad camera 4G IP hefyd wedi'i ymestyn ymhellach. Mae perfformiad amser-amser y camera diwifr 4G yn bwysig iawn yn y diwydiant cludiant. Ni all camerâu gwyliadwriaeth traddodiadol gyflawni gwaith monitro amser real.